lördag 29 november 2014

Clemens Briels

Han har kallats popkonstnär med sina starka spontana färger och brist på respekt för vad som traditionellt sett kallats konst. Det finns en värld av färger och det känns nästan som du har varit där, det finns en doft av fjärran världar och en bildspråk som hämtat sin inspiration från platser lång bort ifrån vår vardag.Officiell konstnär 2002 av Olympiska spelen i Salt Lake City och med en gedigen räcka av utställningar runtomkring i världen är Clemens Briels (född 1946 i Nederländerna) väl etablerad i konstvärlden. Att Clemens skulle bli en konstnär var dock ingen rakt utstakad väg utan i många år försörjde han sig som grafisk designer, art director och illustratör för att så sent som vid 46 års ålder bli heltidsarbetande konstnär.Nu har vi även original av Briels i vår webshop@galleriart21.com.